Zámek Luka

Zámek Luka

Cena: PRODÁNO

Základní charakteristika 

pozemek č. 1/1 - zastavěná plocha a nádvoří - 824 m2
pozemek č. 98/4 - ostatní plocha - 523 m2
pozemek č. 98/1 - zahrada - 6337 m2

Celkem 7684 m2

Architektura

Architektonicky hodnotná raně barokní dvoupatrová zámecká budova pravidelné čtyřkřídlé dispozice kolem malého vnitřního dvora čtvercového půdorysu. Zdivo zámku obsahuje raně gotické a renesanční stavební konstrukce. V ose hlavního jižního průčelí je situován architektonicky zdůrazněný portál polokruhově zakončeného průjezdu do vnitřního dvora s rozeklaným trojúhelníkovým štítem. Renesanční jižní křídlo zámku je v západním a východním průčelí završeno renesančními štíty, členěnými pilastry. Okna objektu jsou obdélná, některá sdružená, doplněná římsami a někde i s volutovými konzolami. Místnosti v přízemí jsou sklenuty valenou klenbou, prostory v patře jsou plochostropé. Vnitřní dvůr je kryt nízkou prosklenou jehlancovou stříškou.

Historie

Původní raně gotická tvrz byla vystavěna patrně již na počátku 13. století na mírném návrší na západním okraji vsi Luka (Luck). První písemná zmínka o zdejší tvrzi pochází z roku 1239, kdy ji držel zeman Václav z Luk. Na počátku 16. století drželi statek spolu s tvrzí Luka Steinbachové ze Steinbachu, majitelé sousedního panství Valeč. Ti toto panství vlastnili až do roku 1588. V roce 1652 panství získavá další významný rod - Kolovratové. V době kolem roku 1660 nechal Volfgang Libštejnský z Kolovrat přestavět renesanční tvrz na raně barokní zámek. V roce 1774 koupil zdejší panství další významný majitel - hrabě František Antonín Nostic. V roce 1783 ke zdejšímu panství patřily vsi Verušičky, Albeřice, Budov, Hřivínov, Luka, Radošov, Těš a Týniště. V době kolem 19. století získal zámek přístavbou západního křídla dnešní podobu, to bylo už za pánu z Neubergu. Roku 1905 byl vrchnostenský statek Luka spolu s poplužním dvorem rozparcelován. V držbě zámku v Lukách se poté vystřídala řada dalších majitelů. Zámecká budova byla následně využívána jako škola. V době po roce 1945 byla zdejší zámecká budova zestátněna a předána do užívání státnímu statku.

Po roce 1990 

V roce 1990 zchátralý zámek od obce Věrušičky koupila paní Šaravinová s manželem. Provedl se historický průzkum a poté projekt (Ing. arch. Janem Soukupem z Plzně, rekonstrukce byla odhadnuta na 12 milionů Kč). Bylo vyčištěno celé okolí zámku a následně se celý pozemek ohradili novou zdí. Objekt manželé postupně upravovali, navracely podobu historickou, zabudovali litinové radiátory, novou kanalizaci, před domem byla zprovozněna čistička (1994). Byl obnoven krov (kde byl ponechán krov z roku 1660), celá nová střecha (Bobrovka-J.MEINDL STOD) s proskleným atriem atd. Dne 30. listopadu 1994 byl zámek v Lukách zapsán na státní seznam kulturních památek České republiky pod rejtř. č. 12811/4-4971.

Zajímavé odkazy

https://www.pamatkovykatalog.cz/zamek-18428177

https://www.obecverusicky.cz/

Galerie

Letecký pohled
Letecký pohled
Dobové fotografie
Dobové fotografie
Letecký pohled
Letecký pohled

Půdorysy

Katastrální mapa
Katastrální mapa
Situační výkres vedení elektrické sítě NN do 1 kV
Situační výkres vedení elektrické sítě NN do 1 kV

Lokalita

znak obce

Luka je malá vesnice či osada v okrese Karlovy Vary v kraji Karlovarském, která tvoří jednu ze sedmi částí obce Verušičky. Ves se nachází při jižním okraji Doupovských hor v nadmořské výšce 600 až 620 metrů, zhruba sedm kilometrů východně od Bochova a sedm kilometrů severně od Žlutic. V roce 2011 zde trvale žilo 63 obyvatel. Vesnicí protéká potok Velká Trasovka.

První písemná zmínka o vsi se vztahuje k roku 1239, kdy je jako svědek zmiňován jistý Václav z Luk.

Verušičky jsou v historických záznamech uváděny poprvé roku 1556 spolu s tvrzí, sídlem Volfa Štampacha ze Štampachu, později přestavěnou na zámek. Rekonstrukce na zámku Verušičky postupně probíhají. V nedávné době byl například krásně zrekonstruovaný vedlejší hospodářský objekt. Majitelem zámku je přes společnost TFARMA spol. s r.o. společnost Karlovarské minerální vody.

Další obrázky
Zámek Verušičky
Zámek Verušičky
Zámek Valeč
Zámek Valeč
Karlovy Vary
Karlovy Vary