Zámek Vimperk - před a po
Zámek Vimperk - před a po
Aktualizováno: 27. 8. 2023 ,

Dostal jsem pozvánku od Národního památkového ústavu, který spravuje zámek Vimperk, nafotit tento krásný a v minulosti bohužel opomíjený zámek, který by s přehledem mohl být bránou Šumavy. Velmi rád jsem pozvánku přijal a nafotil jej v roce 2019 před rekonstrukcí, v následujícím roce ze stejných míst v průběhu rekonstrukce a v roce 2021 po rekonstrukci. Užijte další galerii před a po!

Historie zámku sahá až do 13. století, kdy zde stál opevněný hrad. V roce 1619 byl hrad obléhaný stavovským vojskem poškozen a v letech 1622–1624 přestavěn na renesanční zámek. Ještě před zestátněním v roce 1948 byl za Schwarzenbergů upraven na kanceláře a byty, což ho dost možná zachránilo od necitlivých úprav, které často nacházíme z období socialismu. Zámek totiž i dále sloužil jako kanceláře, úpravy nebyly potřeba a v interiérech se tak zachovalo velké množství původních detailů. Po roce 1989 zde sídlila správa CHKO a Národního parku Šumava. Mnoho let na zámku probíhala jen minimální údržba a to se na něm podepsalo. Jak byl stranou zájmu dokládá i fakt, že až roce 2010 byl zámek prohlášen národní kulturní památkou. Na pokraji havarijního stavu jej v roce 2015 získal do správy NPÚ. Ten se ihned pustil do příprav rozsáhlé rekonstrukce horní části zámku, která probíhala v letech 2019 - 2021. Rekonstrukce této části stála 137 milionů korun. Sumu z velké části pokryly dotace z evropských fondů. Horní zámek se poté otevřel veřejnosti. Památka nabízí dvě prohlídkové trasy a muzeum. Spodní část zámku rekonstrukce teprve čeká. U té se předpokládá investice zhruba 200 milionů. Hotovo může být za pět let. 

Nejprve se pojdme podívat na exteriér horní části zámku před rekonstrukcí (r. 2019) a po rekonstrukci (r. 2021), už zde jsou změny jasné. Pro lepší pochopení, kde se v galeriích níže nacházíme, na třetí fotografii zámek rozdělený na jednotlivé části. 

Až půjdete zámek navštívit, budete mířit k pokladně v jihozápadním nároží zámku, jako první v interiérech navštívíte tuto vstupní místnost. Takto vypadala "před a po" rekonstrukci.

A ještě z druhé strany místnosti.

Poté po schodišti vystoupáte do patra k pokladně, tento prostor vypadal "před a po" takto. 

Pokladna i z jiného úhlu.

A nyní pojďte na prohlídkový okruh. Při posledním focení v roce 2021 již byla na většině míst nainstalována expozice, rozdíly oproti stavu v roce 2019 jsou tedy opravdu markantní. 

 Následující místnosti jsou ze severovýchodního křídla zámku. 

Zde dokonce zmizela celá řada příček a vznikl pěkný otevřený prostor. 

Původně zazděné okno, bylo krásně rekonstruováno i s původní výmalbou. 

Celkový pohled na změny v prostoru u tohoto okna.

Pokračujeme do další místnosti s kachlovými kamny.

Dříve by tato místnost nelákala k posezení. 

Místnosti severního a východního křídla jsou viditelně menší, oproti západnímu a jižnímu křídlu, kam se půjdeme za chvíli podívat.

Ve spojovací chodbě nahradilo otlučenou omítku několik obrázků. A nejen to. 

V těchto částech zámku ještě detail na krásně malovaný strop, poničený požárem, poté mnoho let zakrytým. Po rekonstrukci krásně vynikl. 

Významných změn doznala i zámecká kaple sv. Josefa nacházející se v severozápadním nároží horního zámku. 

Zde se po rekonstrukci konají i například svatby.

Pojďme do jižního křídla. Oproti předchozím křídlům jsou zde v patře viditelně větší průchozí místnosti. V poslední místnosti se dochovala kamna, která byla sympaticky zakomponována do expozice. 

Zde nám expozice skoro zakryla celou místnost. Jen okno po levé straně napovídá, že se nacházíme ve stejné místnosti v průběhu rekonstrukce. 

Změna spojovací chodby. 

Tyto chodby byly v minulosti také různě rozděleny příčkami. 

Rozdělené byly i přímo uprostřed výzdob stropu. 

Nejrůznější příčky byly i v jednotlivých místnostech. Zde nám napovídá, že se nacházíme ve stejné místnosti, například vystupující těleso komínu v protějším rohu místnosti. 

Efektní "před a po" fotografie vznikají i průhledem skrz dveře. 

Některé místnosti se změnili skoro k nepoznání. Například do této byla nainstalována interaktivní prezentace, která se promítá na nainstalovaných deskách. Že se nacházíme ve stejné místnosti napovídá protější roh, kde jsou skrytá kamna (trochu vykukující pod deskami :) a že místnost opouštíte dveřmi po pravé straně. 

V jiných místnostech se podle kachlových kamen dá stále orientovat, zůstávají a můžeme je dále obdivovat. A s nimi další krásně rekonstruované prostory.

V této místnosti, v minulosti přepříčkované, ale kamna zmizela úplně. Pěkně se ale otevřela v celé své kráse a kamna uprostřed místnosti by úplně vhodná nebyla.

Další z řady parádních průhledů v čase. 

A nyní vzhůru do západního křídla, které si na následujících fotografiích prohlédneme v letech 2019, 2020 a 2021.

V patře nahlédněme do spojovací chodby, směřující do nádvoří. A do jedné z místností. 

Místnosti tu byly také průchozí, tak jsem tento zajímavý průhled před rekonstrukcí vyfotil. V průběhu rekonstrukce byl ale tento průhled zazděn, tak vznikly trochu komické srovnávací fotografie :) 

A zazděný průhled i z druhé strany tohoto křídla.

Až půjdete při prohlídce zámku na toalety, v přízemí jihozápadního nároží zámku, vedle schodiště k pokladně, tento prostor vypadal v roce 2019 - 2021. Při mé první návštěvě tu probíhal průzkum. 

A na závěr, z různých částí zámku, ještě několik zrekonstruovaných schodišť. 

Schodiště ze západního křídla do kaple. sv. Josefa.

Tento průhled je u točitého schodiště vedoucího k pokladně.

A ještě posledních pár detailů.

-